Microsoft 365 diensten

Hosting Star biedt diverse vormen van Cloud diensten aan waaronder Microsoft 365.

exchangediensten.fw

De cloud (Nederlands: wolk) staat voor een netwerk dat met al de computers die erop aangesloten zijn een soort ‘wolk van computers’ vormt, waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke computer(s) de software draait of waar die precies staan.

De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is niet verantwoordelijk voor het onderhoud. De details van de informatietechnologische infrastructuur worden aan het oog onttrokken en de gebruiker beschikt over een “eigen”, in omvang en mogelijkheden schaalbare, virtuele infrastructuur.
De cloud is dus een begrip dat onlinediensten aanduidt.

Hosting Star adviseer u graag over de mogelijkheden van Microsoft 365

Overige vragen en antwoorden kunt hier vinden over Microsoft 365